Lossa


Lossa
Sp Losà Ap Lossa L u. ir g-tė C Vokietijoje

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.